Armageddon (Large Print)

W książce # 11 z serii Left Behind,

rozproszone siły ucisku uwagę nieubłaganie w kierunku Bliskiego Wschodu, podobnie jak wszystkie armie świata, kiedy całą historię ludzkości kulminuje w walce wieków. W

ciągu ostatniego roku Wielkiego Ucisku, bezpieczne domy nie są już bezpieczne i oddanych znaków dramatycznie zmienia.

W czasie Continue reading